Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Trần Hùng
  • 2 Nguyễn Bảo
  • 3 Việt Hiền Nguyễn
  • 4 Hung Pham
  • 5 Ngukk Ngokk

Bảng giá quân huy sạch (Nạp qua Sms Viettel) Chỉ Nhận Thanh Toán Bằng ATM , MOMO

Liên Hệ 0948.48.38.46 Để Mua Quân Huy
Gói Quân Huy Tiền trả
1 340 Quân huy 140k
2 680 Quân huy 280K
3 1020 Quân huy 420k
4 1360 Quân huy 560k
5 1700 Quân huy 700k
Ngân Hàng Số Tài Khoản + Chi Nhánh Chủ Tài Khoản
BIDV 45110000595053 Chi nhánh: Sơn Tây - Hà Nội Trần Anh Tuấn
AGRIBANK 2203205306556 Chi nhánh: Sơn Tây - Hà Nội Trần Anh Tuấn
Nganluong kirastile0803@gmail.com Trần Anh Tuấn
MOMO 0948483846 Trần Anh Tuấn